Praca biura w reżimie sanitarnym

Zarząd Oddziału informuje, że biuro oddziału od 25.01 do 28.02.2022 pracuje w reżimie sanitarnym, obsługa tylko i wyłącznie po uprzednim umówieniu.
Sekcje i przeglądy są zawieszone, chyba że hodowca uzgodni z kierownikiem sekcji warunki przeglądu.

Testy, egzaminy

Zapraszamy na testy psychiczne i egzaminy BH-VT, PT1, 2, IBGH1-3, FPR1-3, PTT1-2, które odbędą się w dniach: 26 marca 2022 r. o godz. 9:00 oraz w dniu 27 marca o godz. 15:00 w Centrum Szkolenia Psów w Chwaszczynie.

Dodatkowe informacje na FB >

Ranking Wystawowy za rok 2021

Zarząd Oddziału zaprasza do udziału w Rankingu Wystawowym za rok 2021.

Więcej informacji:

Regulamin Rankingu (PDF) >

Punktacja (PDF) >

Zgłoszenie do rankingu (DOC) >

Informujemy, iż z dniem 8 czerwca 2020 r. biuro naszego Oddziału powraca do obsługi Klientów w trybie stacjonarnym.

Praca będzie odbywała się z zachowaniem reżimu sanitarnego i wytycznych rządowych.

Godziny pracy pozostają bez zmian, tj.:
poniedziałek - czwartek: 14.00 - 20.00
piątek: 12.00 - 15.00


Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
 
Jednocześnie informujemy, że w najbardziej newralgicznej sprawie dla hodowców, tzn. w sprawie przeglądów miotów, pozostawiamy do decyzji kierowników sekcji możliwość przeprowadzenia przeglądu w domu hodowcy w przypadku, gdy zwróci się o to hodowca. Jednocześnie podajemy numer służbowego telefonu komórkowego, pod którym można będzie uzyskać informacje: 535 747 615

Tymczasowe wytyczne w sprawie wydawania metryk
ustalone przez Główną Komisję Hodowlaną


Główna Komisja Hodowlana w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego wprowadza z dniem 25.03.2020 r. tymczasową procedurę wydawania metryk szczeniętom w przypadku braku możliwości przeprowadzenia kontroli miotu, który jest spowodowany epidemią SARS-CoV-2:
Wniosek o wydanie metryk - plik PDF > - wypełnia hodowca, a na jego podstawie oddział wydaje metryki. Metryki MUSZĄ mieć adnotację: "WYDANO BEZ PRZEGLĄDU MIOTU".
Do wniosku muszą być załączone inne zawsze wymagane dokumenty.
Dostarczenie wniosku do biura oddziału i metryk do hodowcy może odbywać się za pomocą poczty lub w innej ustalonej z hodowcą formie.

Wymagane dokumenty:
-
wniosek o wydanie metryk - plik PDF >
- karta krycia,
- karta miotu,
- w przypadku, kiedy ojcem szczeniąt jest pies zarejestrowany poza ZKwP - wymagane jest dołączenie rodowodu ojca
-
potwierdzenie znakowania szczeniąt - plik PDF >

Metryki będą bezpłatnie wysyłane na adres wskazany przez hodowcę tylko i wyłącznie po przesłaniu do Oddziału kompletu wymaganych dokumentów.

Jednocześnie przypominamy, iż na czas zamknięcia Oddziału tatuaże nie będą wykonywane.

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

Z poważaniem Przewodnicząca Oddziału Zofia Konderla

W związku z powtarzającą się sytuacją organizacji imprez typu "wystawa próbna", "symulacja ringu" przez osoby nieupoważnione przez władze ZKwP do organizacji takich "happeningów", przypominamy, że zgodnie ze Statutem ZKwP par. 15 pkt. 8 - "Członek Związku zobowiązany jest NIE uczestniczyć w imprezach organizowanych przez inne krajowe, zagraniczne lub międzynarodowe organizacje kynologiczne, z którymi nie współpracuje Związek lub FCI".

Zatem członkowie ZKwP nie mogą brać udziału w imprezach, które nie są firmowane przez ZKwP.
W imieniu Zarządu Oddziału - Przewodnicząca Zofia Konderla

Prosimy właścicieli hodowli i reproduktorów o uaktualnianie danych (tytuły, badania, adresy, telefony) poprzez przesłanie odpowiednich dokumentów drogą mailową na adres:  sopot@zkwp.pl

CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl 

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej– odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).Informujemy, że składka członkowska na rok 2022 wynosi 70 zł.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału: 71 1050 1764 1000 0091 3316 5309 z dopiskiem: składka 2022.
Składka za rok 2021 wynosi 70 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.
Brak opłacenia składki członkowskiej spowoduje blokadę konta w systemie zgłaszania psów na wystawy - wystawy.net

PRZEGLĄDY MIOTÓW
Przeglądy miotów (szczeniąt) wykonywane w domu hodowcy  rozliczane są (zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału 274/X/18) przez Kierownika Sekcji na podstawie kilometrówki (liczonej od siedziby Oddziału do domu hodowcy) w obie strony. Po dokonaniu przeglądu na miejscu płatność tylko gotówką. Stawki zgodne ze stawkami ustalonymi przez Zarząd Główny (1 km - 0,8358 zł).

DRUKI DO POBRANIA
Zgłoszenie urodzenia miotu (DOC) >
Potwierdzenie znakowania szczeniąt (PDF) >
Załącznik do rodowodu eksportowego (DOC) >
Załącznik do rodowodu krajowego (DOC) >
Deklaracja członkowska (PDF) >
Wniosek o przydomek hodowlany (PDF) >
Zgłoszenie do przeglądu hodowlanego (PDF) >

Przypominamy hodowcom (właścicielom suk hodowlanych i psów reproduktorów) o składaniu PIT-6 do Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od wpisu uprawnień w rodowodzie, jak również coroczne zgłaszanie sztuk hodowlanych w US.

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów -
WIĘCEJ >

 Biuro czynne:
poniedziałek - czwartek od 12.00 do 20.00
(dla petentów wyłącznie od 14.00 do 20.00)
piątek od 10.00 do 15.00
(dla petentów wyłącznie od 12.00 do 15.00)

W kasie oddziału można dokonać płatności kartami płatniczymi.Dog Shows in Sopot