RANKING WYSTAWOWY 2022

Zapraszamy wszystkich Członków Oddziału Sopot do wzięcia udziału w rankingu wystawowym za rok 2022!
Ranking obejmuje sezon wystawowy za okres 01.01.2022-31.12.2022.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 15.01.2023 (jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny).
Zgłoszenie przystąpienia do rankingu odbywa się poprzez: dostarczenie do sekretariatu Oddziału kompletu dokumentów lub wysyłkę ich na adres e-mail: sopot@zkwp.pl
Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 25.01.2023. Czekamy na Państwa Zgłoszenia !!
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Oddziału, która odbędzie się w dniu 4 lutego 2023 roku w Restauracji DIAMANTE - Sopot - Hipodrom - więcej >
Opłaty za Galę: dla członków Oddziału biorących udział w Rankingu Oddziałowym odpłatność wynosi 50 zł./osoba, osoba towarzysząca 100 zł.

Regulamin rankingu (PDF) >

Punktacja rankingu (PDF) >

Zgłoszenie do rankingi (PDF) >


Egzaminy PT-1-3 i zawody obedience kl. 0-3

Zapraszamy na bardzo zimowe egzaminy i zawody, które sędziować będzie pani Katarzyna Drobik-Michalska.
Wydarzenie będzie się odbywać na zewnątrz prosimy więc o przemyślane zgłoszenia. W razie fatalnych warunków pogodowych wydarzenie może zostać przesunięte na inny termin w styczniu. Dokładną data zostanie podana w terminie późniejszym.
W sobotę odbędzie się egzamin PT, w niedzielę zawody obedience.
Koszt zgłoszenia jednego psa na jeden start to 110 zł. płatne na konto ZKwP O/Sopot.
Formularz zgłoszeniowy pozostanie otwarty do 28.11, w tym dniu zakończone zostanie również przyjmowanie opłat startowych.
Kierownik egzaminów/zawodów - Majka Litwinowicz
Komisarz:
kl. 3 - Aneta Wichrowska-Stawicka
kl. 2, 1, 0 - Anna Połońska
Schemat ringu i kolejność ćwiczeń zostaną podane 01.12.2022
adres placu: ul. Płońska 22, Gdańsk.
Link do wydarzenia
> więcej
więcej informacji >


Przeglądy miotów


Prezydium Zarządu Głównego ZKwP na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej uchyla dotychczasową procedurę z dnia 25 marca 2020 r. dotyczącą wydawania metryk szczeniętom na wniosek hodowcy bez przeprowadzania kontroli miotu w związku z SARS-CoV-2.

Informujemy, że decyzją Prezydium ZG ZKwP od dnia 8 kwietnia 2022r. przeglądy miotów odbywają się zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych § 14 pkt 2 ppkt „j”.

Ranking Wystawowy za rok 2021

Przedstawiamy całościowe wyniki Rankingu Oddziałowego 2021

WYNIKI (plik PDF) >

Jeszcze raz GRATULUJEMY wszystkim biorącym udział w rankingu.

W związku z powtarzającą się sytuacją organizacji imprez typu "wystawa próbna", "symulacja ringu" przez osoby nieupoważnione przez władze ZKwP do organizacji takich "happeningów", przypominamy, że zgodnie ze Statutem ZKwP par. 15 pkt. 8 - "Członek Związku zobowiązany jest NIE uczestniczyć w imprezach organizowanych przez inne krajowe, zagraniczne lub międzynarodowe organizacje kynologiczne, z którymi nie współpracuje Związek lub FCI".

Zatem członkowie ZKwP nie mogą brać udziału w imprezach, które nie są firmowane przez ZKwP.
W imieniu Zarządu Oddziału - Przewodnicząca Zofia Konderla

Prosimy właścicieli hodowli i reproduktorów o uaktualnianie danych (tytuły, badania, adresy, telefony) poprzez przesłanie odpowiednich dokumentów drogą mailową na adres:  sopot@zkwp.pl

CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl 

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej– odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).Informujemy, że składka członkowska na rok 2022 wynosi 70 zł.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału: 71 1050 1764 1000 0091 3316 5309 z dopiskiem: składka 2022.
Składka za rok 2021 wynosi 70 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.
Brak opłacenia składki członkowskiej spowoduje blokadę konta w systemie zgłaszania psów na wystawy - wystawy.net

PRZEGLĄDY MIOTÓW
Przeglądy miotów (szczeniąt) wykonywane w domu hodowcy  rozliczane są (zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału 274/X/18) przez Kierownika Sekcji na podstawie kilometrówki (liczonej od siedziby Oddziału do domu hodowcy) w obie strony. Po dokonaniu przeglądu na miejscu płatność tylko gotówką. Stawki zgodne ze stawkami ustalonymi przez Zarząd Główny (1 km - 0,8358 zł).

DRUKI DO POBRANIA
Zgłoszenie urodzenia miotu (DOC) >
Potwierdzenie znakowania szczeniąt (PDF) >
Załącznik do rodowodu eksportowego (DOC) >
Załącznik do rodowodu krajowego (DOC) >
Deklaracja członkowska (PDF) >
Wniosek o przydomek hodowlany (PDF) >
Zgłoszenie do przeglądu hodowlanego (PDF) >

Przypominamy hodowcom (właścicielom suk hodowlanych i psów reproduktorów) o składaniu PIT-6 do Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od wpisu uprawnień w rodowodzie, jak również coroczne zgłaszanie sztuk hodowlanych w US.

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów -
WIĘCEJ >

 Biuro czynne:
poniedziałek - czwartek od 12.00 do 20.00
(dla petentów wyłącznie od 14.00 do 20.00)
piątek od 10.00 do 15.00
(dla petentów wyłącznie od 12.00 do 15.00)

W kasie oddziału można dokonać płatności kartami płatniczymi.Dog Shows in Sopot