W dniu 27.03.2022 r. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału wybrało na okres trzech lat nowe władze Oddziału: Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.
W dniu 31.03.2022 roku nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu Oddziału.
 

ZARZĄD ODDZIAŁU
Przewodniczący Zarządu Ewa Kotowska
V-ce Przewodnicząca d/s Organizacyjnych Zofia Konderla
V-ce Przewodnicząca d/s Hodowlanych Aleksandra Jaworska
Skarbnik Ewa Pieńkowska
Sekretarz
 
Małgorzata Pawlina
 
Członkowie Zarządu Justyna Eichmann
Jolanta Marcinkiewicz
Marcin Rutkowski
Bernadeta Wysocka

 
Zastępcy Członków Artur Sowiński
Lidia Pastuszak

 
   
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodnicząca Barbara Blacharska
I Zastępca Barbara Zelewska-Pankanin
II Zastępca Wojciech Eichmann (sekretarz)
Członkowie Katarzyna Rosiak
Andrzej Matyjasik

 
Zastępca Członka Elżbieta Wolska-Langer
Natalia Sarach-jagła


 
Rzecznik Dyscyplinarny Iwona Czechowska


 
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca Violetta Rachwalska
V-ce Przewodniczący Piotr Mączkowski
Sekretarz Beata Rogalska
Członkowie Małgorzata Czarnecka-Rześna
Marta Połom-Ostrowska

 
Zastępcy Członków Marta Rekść
Lucyna Kwiatkowska
 
 
 
ODDZIAŁOWA KOMISJA HODOWLANA
Przewodnicząca
Aleksandra Jaworska