Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów


Informujemy, że Zarządu Oddziału w Sopocie w dniu 11.12.2019 powołał Przewodniczącą Oddziałowej Komisji Szkolenia Koleżankę Małgorzatę Pawlinę (kontakt gosiaa.p@gmail.com).
Prosimy wszystkie sprawy szkoleniowe kierować do Koleżanki (terminy imprez, organizacja zawodów, sponsorzy itp.)
 
 
Małgorzata Górska-Guzowska
- Przewodnicząca Podkomisji Agility
 
Kontakt w sprawie szkolenia:
agility: Małgorzata Górska-Guzowska, tel. 502-155-065, e-mail: gosiagg5@wp.pl

 
Plac szkoleniowy Agility mieści się w Sopocie, przy ul. Jana z Kolna, Stadion Ogniwo