Zarząd Oddziału
   
Opłaty na rzecz Związku w obowiązujące w 2021 roku:
 
  Rodzaj opłaty
 
Opłata  
  składka członkowska na rok 2021
70 zł
 
  składka członkowska na rok 2022
70 zł
 
  wpisowe
30 zł
 
  rejestracja psa
30 zł
 
  rodowód krajowy
60 zł
 
  nostryfikacja, wpis do Księgi Wstępnej
60 zł
 
  duplikat rodowodu krajowego
30 zł
 
  wymiana rodowodu krajowego z powodu zmiany właściciela
30 zł
 
  rodowód eksportowy
120 zł
 
  duplikat rodowodu eksportowego
60 zł
 
  wymiana rodowodu eksportowego z powodu zmiany właściciela
60 zł
 
  rodowód eksportowy w trybie ekspresowym
300 zł
 
  nostryfikacja rodowodu zagranicznego w trybie ekspresowym
150 zł
 
  wysyłka rodowodu pocztą za granicę
16 zł
 
  przydomek hodowlany (rejestracja nowego przydomka w ZG i FCI)
120 zł
 
  przydomek hodowlany (rejestracja starego przydomka w FCI)
60 zł
 
  zmiany w przydomku hodowlanym
120 zł
 
  karta krycia
30 zł
 
  karta miotu
30 zł
 
  metryka
30 zł
 
  druki inne
10 zł
 
  przegląd miotu - za 1 szczenię
10 zł
 
  testy psychiczne
130 zł
 
  przegląd hodowlany - kwalifikacyjny
60 zł
 
  przegląd hodowlany owczarków niemieckich i testy
150 zł
 
  przegląd hodowlany dla psów/suk z wadami dyskwalifikującymi
1500 zł
 
  dyplom Championa Polski, Młodzieży (opłata na rzecz ZG)
60 zł
 
  Certyfikat użytkowości (opłata na rzecz ZG)
50 zł
 
  egzamin asystencki
70 zł
 
  egzamin sędziowski teoretyczny
150 zł
 
  egzamin sędziowski praktyczny
150 zł
 
  egzamin PT / zawody PT (wszystkie stopnie)
70 zł
 
  egzamin IPO / zawody IPO (wszystkie stopnie)
130 zł
 
  zawody Obedience (wszystkie klasy)
80 zł
 
       
   
  Opłaty dla osoby wstępującej do ZKwP i rejestrującej psa
(składka członkowska 70 zł + wpisowe 30 zł + rejestracja psa 30 zł
+ rodowód 60 zł + druki 10 zł)200 zł

 
  Opłaty za rejestrację psa i wyrobienie rodowodu  -  członek oddziału
z opłaconą bieżącą składką członkowską
(rejestracja psa 30 zł + rodowód 60 zł + druki 10 zł)100 zł